Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Αυτό το παιδί ζει σε ένα κουτί

Questo bimbo vive in una scatola e la ragione è atroce. Ma quando ho letto cosa fa quest’uomo non ho trattenuto le lacrime.

Αυτό το παιδί ζει σε ένα κουτί και ο λόγος είναι φρικτό. Αλλά όταν διάβασα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος δεν έχω συγκρατήσει τα δάκρυά της.


Μου αρέσει!
Σχολιάστε

La sofferenza di queste persone è indescrivibile e si spezza il cuore a pensare che moltissimi bambini soffrono quotidianamente senza conoscere le gioie e la spensieratezza che si dovrebbero addire all’infanzia, in ogni luogo. Proprio per questo motivo un giovane italiano, Marco Rodari, ha dedicato la sua vita a un sogno molto altruista: quello di portare un sorriso a tutti i bambini “che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo”.
Con il nome d’arte “Clown Pimpa” e con la sua associazione “Per Far Sorridere il Cielo”, Marco visita da anni le zone di guerra con il solo obiettivo di portare un sorriso ai bambini. Lo fa mettendo in scena spettacoli comici o di magia…
Η δυστυχία αυτών των ανθρώπων είναι απερίγραπτη, και ραγίζει την καρδιά μου να σκεφτεί κανείς ότι πολλά παιδιά υποφέρουν κάθε μέρα χωρίς να γνωρίζει τις χαρές και τις lightheartedness που θα πρέπει να addire παιδική ηλικία, παντού. Για το λόγο αυτό, ένα νεαρό Ιταλό, Marco Ροδαρίου, έχει αφιερώσει τη ζωή του σε ένα όνειρο πολύ ανιδιοτελή: να φέρει ένα χαμόγελο σε όλα τα παιδιά «που έχουν υποστεί σωματική και ψυχολογική τραύμα ως αποτέλεσμα ενός έμπειρου πολέμου ή που ζουν ακόμα ».

Με το σκηνικό όνομα «Pimp Κλόουν» και τη σχέση του «Far Χαμογελώντας To Heaven», Marco επίσκεψη από χρόνια εμπόλεμες ζώνες με μοναδικό σκοπό να φέρει ένα χαμόγελο στα παιδιά. Αυτό επιτυγχάνεται με την διοργάνωση κωμωδία ή μαγεία ...
Συνέχεια στην πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου