Μέχρι τώρα, ο ρόλος των ω3 λιπαρών οξέων ήταν κυρίως συνυφασμένος με τις μειώσεις που παρουσίαζαν στα επίπεδα των τριγλυκεριδίων. Μία νέα μελέτη όμως από το Πανεπιστήμιο του Rochester συνδέει την κατηγορία αυτή με τις πνευμονικές λοιμώξεις. Στη μελέτη αυτή, ενώσεις που προέρχονται από τα ω3 λιπαρά οξέα παρουσίασαν αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση ενός τύπου βακτηρίου, γνωστό ως Nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi), το οποίο συχνά εμπλέκεται σε φλεγμονώδεις λοιμώξεις του πνεύμονα όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
Η ΧΑΠ συνήθως προκαλείται από το χρόνιο κάπνισμα και χαρακτηρίζεται από υπερβολική παραγωγή βλέννας στους πνεύμονες που σταματά την κυκλοφορία του αέρα. Η παύση του καπνίσματος βοηθά αλλά δεν σταματά τελείως την ασθένεια και για το λόγο αυτό χορηγούνται κυρίως αντιφλεγμονώδη φάρμακα τα οποία όμως ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για την ανάπτυξη δευτερογενών λοιμώξεων (όπως ο NTHi) λόγω της ανοσοκαταστολής που προκαλούν. Ο Richard Phipps, καθηγητής περιβαλλοντικής ιατρικής και διευθυντής του προγράμματος Πνευμονική Βιολογία και Ασθένειες, του Πανεπιστημίου του Rochester σημείωσε ότι «δεν γνωρίζαμε ποτέ ακριβώς γιατί η διατροφή με ω3 κάνει καλό αλλά τώρα γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή τα ω3 προσφέρουν πρόδρομα μόρια που σταματούν την υπερβολική φλεγμονή».
Οι ερευνητές εξέτασαν την αποτελεσματικότητα ενός εισπνεόμενου παραγώγου των ω3 για την πρόληψη λοιμώξεων από NTHi σε ποντίκια. Σε αντίθεση με άλλα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, το μόριο που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή μείωσε τη φλεγμονή στους πνεύμονες των ποντικιών χωρίς να καταστέλλει τη δυνατότητά του να καταπολεμήσει τα βακτήρια ενώ θα μπορούσε επίσης να επιταχύνει και την συνολική διαδικασία.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για χρήση σε ανθρώπους ενώ μία αντίστοιχη ένωση με τη μορφή οφθαλμικού διαλύματος χρηισιμοποιήθηκε πρόσφατα σε κλινική μελέτη για ξηροφθαλμία και ήταν καλά ανεκτή.