Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Έτοιμες οι μελέτες για τρία λιμάνια στο Πήλιο

Έτοιμες οι μελέτες για τρία λιμάνια στο ΠήλιοΏριμα για χρηματοδότηση κρίνονται τα έργα ολοκλήρωσης τριών λιμανιών στην περιοχή του Πηλίου, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης των σχετικών μελετών και των τεχνικών εκθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας – Βορείων Σποράδων. Πρόκειται για τα λιμάνια του Αη – Γιάννη, του Χορευτού και του Πλατανιά, για τα οποία θα επιδιωχτεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης είτε από το υπουργείο Αλιείας είτε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα τρία έργα ανέρχεται σε 29,5 εκ. ευρώ, με την αντιπεριφερειάρχη κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη να τονίζει πως «αποτελεί προτεραιότητα η υλοποίησή τους και η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων των τριών λιμανιών».
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός για το λιμάνι του Αη – Γιάννη στο ΠΔΕ αγγίζει τα 16.550.000 ευρώ και όπως επισημαίνεται στο σχετικό Δελτίο Έργου των Π.Ε. Μαγνησία- Β. Σποράδων προς το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας «το έργο δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται.
Στη σημερινή του κατάσταση το υπάρχον λιμάνι του Αγ. Ιωάννη περιλαμβάνει ένα προσήνεμο μώλο σχήματος Γ συνολικού μήκους 115 μ. και ένα υπήνεμο μώλο μήκους 70 μ., από φυσικούς ογκόλιθους, νοτίως του προσήνεμου. Το λιμάνι προστατεύεται εξωτερικά με πρανές, από μεγάλους φυσικούς ογκόλιθους.
Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι τα εξής:
 • Ενίσχυση και επέκταση του προσήνεμου μώλου του λιμένα, με τοποθέτηση εξωτερικά του υφισταμένου έργου κυματοθραύστη εκ. Τ.Ο. συνολικού μήκους μετώπου προς τα ανοικτά περίπου 419 μ.
 • Ο προαναφερόμενος νέος κυματοθραύστης θα αγκαλιάζει το υφιστάμενο έργο προς τον βορρά και θα συνεχίζει εκτεινόμενος προς νότο, πέραν του παλαιού ακρομωλίου (εκ φυσικών μη διαβαθμισμένων ογκολίθων) κατά περίπου 120 μ
 • Φυσική ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του λιμένα, με επέκταση του εσωτερικού προβλήτα του προσήνεμου μώλου κατά 80 μ. με κατάλληλες παροχές κατά μήκους του συνόλου των κρηπιδωμάτων.
 • Καθαίρεση του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου εκ Φ.Ο. και αντικατάσταση αυτού από μικτό κρηπίδωμα, με εξωτερική προστασία συνολικού μήκους 70 μ.
 • Λειτουργική αναβάθμιση της λιμενολεκάνης με την κατάλληλη βυθοκόρηση της άμμου στιες περιοχές όπου αυτό απαιτείται.
 • Χωροθέτηση οικίσκου εξυπηρέτησης επιβατών, των ντόπιων αλιέων άλλων χρηστών του λιμένα.
 • Βελτίωση της προστασίας της οδού πρόσβασης στο λιμάνι και δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, βόρεια της «ρίζας» του υφιστάμενου λιμενοβραχίονα.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύνδεση της νότιας με τη βόρεια παραλία του Αγ. Ιωάννη, με παράκτιο λιθόστρωτο κατά πάσα πιθανότητα μονοπάτι, το οποίο θα προστατεύεται από τους προσπίπτοντες κυματισμού της ανοικτής θάλασσας, αλλά πιθανότατα θα υπερπηδείται από το χειμέριο κύμα.
Να αναφερθεί ότι τα προαναφερόμενα έργα έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την αρ. πρωτ. ΟΙΚ 106243/135022/07/15-7-08 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΕΥΠΕ.
«Θεωρούμε απαραίτητη την κατασκευή των προβλεπόμενων έργων, σύμφωνα με τη μελέτη, για την ολοκλήρωση του λιμανιού Αγ. Ιωάννη Πηλίου, καθώς θα συμβάλουν στην ασφάλεια και τη βελτίωση των συνθηκών εργασία των αλιέων, στην αύξηση του τουρισμού, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ θα το καταστήσουν σύγχρονο και ασφαλές για τα ελλιμενιζόμενα σκάφη και θα επιτρέψει την ακτοπλοϊκή σύνδεση του ανατολικού Πηλίου» ανέφερε η κ. Κολυνδρίνη.
Το λιμάνι Χορευτού
Στα 5,5 εκ. ευρώ ανέρχεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για την ολοκλήρωση του αλιευτικού καταφυγίου στο Χορευτό.
Tο αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού, άρχισε να κατασκευάζεται γύρω στο 1980.
Τα επόμενα χρόνια μετά την κατασκευή του πρώτου τμήματος του βραχίονα κατά διαστήματα γινόταν επεμβάσεις συμπλήρωσης των λιθορριπών, αφού υπήρχαν συνεχείς αλλοιώσεις του, αλλά και επεμβάσεις επέκτασης του προς το πέλαγος, ενώ τα εσωτερικά έργα του κρηπιδώματος άρχισαν να κατασκευάζονται το 1993.
Από το 1994 και μετά έγιναν εργασίες επέκτασης του κρηπιδώματος σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και σχεδόν κάθε χρόνο μέχρι σήμερα γίνονται συμπληρωματικές λιθορριπές και λιθοπληρώσεις για την ενίσχυση του μώλου, αλλά και εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης για την απομάκρυνση των ιζημάτων που εισέρχονται κάθε χρόνο σε αυτή.
To αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού Ζαγοράς με τη μέχρι σήμερα λειτουργία του παρουσιάζει προβλήματα προστασίας από τους μεγάλους κυματισμούς κυρίως της χειμερινής περιόδου, καθώς και προβλήματα προσάμμωσης λόγω της έντονης στερεομετεαφοράς κυρίως από τους κυματισμούς του βόρειου τομέα.
Τα προτεινόμενα έργα έχουν σαν σκοπό, μεταξύ άλλων, την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού σκαφών από τα 17 που έχει δυνατότητα σήμερα, καθώς και την αύξηση της κυματικής προστασίας και κατά συνέπεια τη μείωση της επικινδυνότητας ελλιμενισμού ιδιαίτερα από τους ανατολικούς – νοτιοανατολικούς κυματισμούς
Τα προτεινόμενα έργα είναι:
 • Επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 50 m και δημιουργία ακρομωλίου με συνολικό μήκος της επέκτασης 74,0 m.
 • Επέκταση του εσωτερικού κρηπιδώματος του προσήνεμου μώλου κατά 50 m.
 • Κατασκευή αντιπροσαμμωτικού μώλου μήκους 60 m.
 • Επένδυση τμήματος μήκους 191,0 m του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου με τετράποδα – Εκβάθυνση λιμενολεκάνης.
 • Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Χορευτού-Ζαγοράς.
 • Έργα χερσαίας ζώνης.
Επιπρόσθετα για την αντιμετώπιση των ζημιών, που προκλήθηκαν σε τμήμα του
υφιστάμενου μώλου, προβλέπεται:
 • Ανακατασκευή του κατεστραμμένου εσωτερικού κρηπιδώματος του προσήνεμου μώλου σε μήκος 12,00 m και ανακατασκευή της μερικά κατεστραμμένης διατομής σε μήκος 6,00 m
Το λιμάνι Πλατανιά
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα έργα στο λιμάνι του Πλατανιά ανέρχεται στα 7.450.000 ευρώ. Σήμερα, αδυνατεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες των αλιευτικών σκαφών, καθώς λόγω των κυματικών συνθηκών που διαμορφώνονται εντός της λιμενολεκάνης, τα σκάφη σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να παραμείνουν δεμένα στον υφιστάμενο μώλο και παραμένουν απροστάτευτα στα ανοικτά.
Η υλοποίηση των έργων ολοκλήρωσης του λιμένα Πλατανιά είναι αναγκαία, έτσι ώστε η λιμενική εγκατάσταση να αποτελεί αφενός ένα ασφαλές καταφύγιο για τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής υπό οποιεσδήποτε κυματικές συνθήκες και αφετέρου ένα καλά οργανωμένο χώρο για την εκφόρτωση των αλιευμάτων, τον ανεφοδιασμό των σκαφών και γενικότερα την εξυπηρέτηση των αλιέων.
Βάσει της μελέτης προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω έργων:
 • Για τον ελλιμενισμό των σκαφών προτείνεται η επέκταση του υφιστάμενου μώλου κατά 200 m. Έτσι το συνολικό μήκος του προσήνεμου μώλου (υφιστάμενο και νέο τμήμα) θα ανέρχεται σε 330 m περίπου. Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή ενός υπήνεμου μώλου, μήκους 130 m περίπου για την πλήρη προστασία της λιμενολεκάνης έναντι των κυματισμών.
 • Στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης προβλέπονται παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού μήκους 132 m και ένας προβλήτας μήκους 55 m κάθετος στα παραπάνω κρηπιδώματα.
 • Προκειμένου για τη δημιουργία ικανής έκτασης χερσαίας ζώνης, προβλέπεται επίχωση επιφάνειας 2.000 m2 περίπου πίσω από τα νέα παραλιακά κρηπιδώματα και μέχρι το σημερινό θαλάσσιο μέτωπο. Στη ζώνη αυτή προβλέπεται και η κατασκευή της ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών.
Με την υλοποίηση των έργων ολοκλήρωσης του λιμένα Πλατανιά, θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση σκαφών παράκτιας και μέσης αλιείας, μεγέθους έως και 26 m μήκος. Η δυναμικότητα του λιμένα θα είναι της τάξης των 50 σκαφών, εκ των οποίων περί τις 15 μηχανότρατες/γρι-γρι μέσης αλιείας και 35 αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου