Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Le fort des fous - Documenta 14 - in Kassel

Le fort des fous, staged inside the Ballhaus in Kassel – the former home of Napoleon's brother, Jerome Bonaparte - the exhibit breaks with the architecture of the place which is emblematic of the violent power relationships that shape societies. Narimane Mari shows us that formative experiences speak closely to emotional realities and, in the process, reveal how social, historical, and political forces form subjectivities.
Music LOS COUSINOS Cosmic Neman et Dr Schonberg
DOCUMENTA 14 _ At 10:30 am and 1:30 pm daily until the 14 september 2017
http://www.documenta14.de/en/calendar/22511/le-fort-des-fous

Το le fort des fous, το οποίο βρίσκεται μέσα στο μπαλχάους στο kassel - το πρώην σπίτι του αδελφού του Ναπολέοντα, του τζερόμ βοναπάρτη - η έκθεση σπάει με την αρχιτεκτονική του τόπου που είναι χαρακτηριστικό των βίαιων σχέσεων εξουσίας που διαμορφώνουν τις κοινωνίες. Η narimane mari μας δείχνει ότι οι διαμόρφωσης εμπειρίες μιλούν στενά στις συναισθηματικές πραγματικότητες και, κατά τη διαδικασία, αποκαλύπτουν πως οι κοινωνικές, ιστορικές και πολιτικές δυνάμεις αποτελούν subjectivities.
Μουσική los ξαδέρφη Cosmic Neman και Dr Σέμπεργκ
Documenta 14 _ στις 10:30 πμ και 1:30 μμ καθημερινά μέχρι την 14 η Σεπτεμβρίου 2017
http://www.documenta14.de/en/calendar/22511/le-fort-des-fous


Μου αρέσει!Δείτε περισσότερες αντιδράσεις
Σχολιάστε
Σχόλια
Marieta Fyrou Ιmages from Kythera in Kassel!!!Thank you Narimane Mari!!
Eικόνες από τα κύθηρα στο kassel!!! Thank you Narimane Mari!!
Έγινε αυτόματη μετάφραση

Μου αρέσει!Δείτε περισσότερες αντιδράσεις
Απάντηση
1
13 Ιουνίου στις 2:18 π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου